Kroki

Oto Kroki, które pomagają nam w działaniu "Jeden Dzień Na Raz"

  

Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec nikotyny, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

 

Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

 

Krok Trzeci

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

 

Krok Czwarty

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

 

Krok Piąty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 

Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 

Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 

Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 

Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

 

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

 

Krok Jedenasty

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

 

Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym nikotynistom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


 

Gdy już zaczęliśmy działać, wielu z nas uznało ten program za zbyt wymagający. Nie zniechęcajcie się jednak, gdy poczujecie to samo.

Na początku nie musicie dzielić się swoją historią - wystarczy, że będziecie słuchać. Zapoznajcie się z literaturą tematyczną, korzystajcie ze spisu telefonów, spróbujcie zdobyć patrona. Stosujcie się do zasad programu codziennie, najlepiej jak tylko potraficie. Nasi członkowie dążą do postępu, nie do perfekcji. Ważne, żebyście wytrwali i byli aktywni.

Pojawianie się wiary w Siłę Wyższą, to zachodzący u każdego z członków osobisty proces, który uwarunkowany jest indywidualnym sposobem postrzegania spraw duchowości. Dla niektórych to grupa staje się formą Siły Wyższej. Bycie otwartym na troskę Siły Wyższej jest duchową zasadą, która wielu pomogła uwolnić się spod fizycznego i psychicznego uzależnienia. Dwanaście Kroków, razem z naszymi osobistymi historiami uzależnień i wyzdrowień, odsłania trzy podstawowe prawdy:

- jesteśmy uzależnieni od nikotyny; substancji, która zagraża naszemu życiu;

- nie przestaniemy zażywać nikotyny, samodzielnie;

- Siła Wyższa od nas samych może nam pomóc, jeśli szukamy wsparcia we wspólnocie innych uzależnionych od nikotyny.

Postępując zgodnie z tym programem powrotu do zdrowia, mając wsparcie grupy i Siły Wyższej znaleźliśmy sposób na życie bez nikotyny. To jest nasza ścieżka ku wolności. Tak to działa.

 

Witajcie w AP

 

 

 

*Dwanaście Kroków przedrukowanych i zaadaptowanych za zgodą Światowych Służb Anonimowych Alkoholików (AAWS Inc). Zgoda na przedruk i adaptację nie oznacza, że AA są związani z tym programem. AA koncentrują się na zdrowieniu i uniezależnianiu od alkoholu. Korzystanie z Dwunastu Kroków w połączeniu z działalnością i programami określonymi na wzór AA, ale podejmującymi inne problemy, nie oznacza powiązań AP z AA.

 

Script logo